Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, Türkiye’de başta akciğer kanseri ve mediastinal kanser cerrahisi olmak üzere Göğüs Cerrahisini ilgilendiren tüm girişimlerde yüksek deneyime sahip bir ekiple tıbbi ve akademik çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Misyonumuz

Sürekli araştırma faaliyetlerinde bulunan, yüksek nitelikli mezuniyet sonrası eğitimi veren ve bunları sunduğu kaliteli sağlık hizmetine implante edebilen bir Göğüs Cerrahisi kliniği oluşturmak.

Vizyonumuz

Avrupa ile akredite; kabul edilebilir morbidite, mortalite ve uzun dönem sağ kalım oranlarına sahip Göğüs Cerrahisi alanında mükemmeliyet merkezi haline gelmek.